t. 67205028, 29104805 Bruņinieku iela 98, Rīga
Latvian  Russian  English  Deutsch 
Currency:
Printer friendly version Printer friendly version

JVC KD-G721

184,97eur
JVC KD-G721 New Page 1

Izbaudiet digitâlo skaòu no vairâk skaòas avotiem kâ jebkad, ieskaitot USB atmiòu un iPod (Kopâ ar KS-PD100)-- visu vadîba ir lietotâjam çrta. Ðis atskaòotâjs ar radiouztvçrçju apvieno uzlabotu savienojamîbu ar lielu 50 W x 4 jaudu, kâ arî ar lielisku skaòas kvalitâti, ko nodroðina MOS-FET jaudas pastiprinâtâjs un Burr-Brown 24 bitu DAC.
 

  Preèu zîme   JVC
  Daudzkrâsu displejs  
  Spçlçjamo disku formâti   MP3
    WMA
    CD-RW
    CD
  Maksimâlâ izejas jauda, W   4 * 50
  Pults vadîba  
  Krâsa   Sudraba
  Noòemams priekðçjais panelis  
  Garantijas laiks, gadi   2 gadi
  DAB Ready II  
  Izejas kanâlu skaits   4
  MOS-FET  
  USB ports  
A.N.

Any questions?

Please use the following form to request information.

Jūsu vārds:

Email

Please specify your question about JVC KD-G721:


Type the numbers you see in the picture below
code

www.e-kresli.lv Krēsli, auduma, ādas, apmeklētāju, bāra, virtuves, ofisa, krēslu remonts / Кресла, стулья, тканевые, кожаные, посетительские, барные, кухонные, офисные, ремонт кресел
           
Powered by WebAsyst Shop-Script - shopping cart software